Здравствена заштита током боравка у иностранству: Љекарска увјерења за ино обрасце се не наплаћују

0
96
Потврде о здравственом стању које породични доктори издају ради добијања ино образаца се дају у оквиру прегледа и од осигураних лица може да се наплати само партиципација која за први преглед доктора медицине износи једну КМ, односно 1,50 КМ за први преглед доктора специјалисте, саопштено је из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

Овај износ који је дефинисан цјеновником ФЗО Српске укључује и издавање поменуте потврде, наводи се у саопштењу.

Свако додатно наплаћивање потврда о здравственом стању које се користе у сврху издавања ино образаца за привремене боравке наших осигураника у иностранству, представља кршење права осигураних лица. Позивамо осигуранике да у овим ситуацијама поднесу у пословницама ФЗО Српске пријаве повреде права. Здравствене установе по својим комерцијалним цјеновницима ову услугу могу да наплате само грађанима који нису осигураници Фонда, наглашавају из ФЗО Српске.

Будући да предстоји период годишњих одмора, из ФЗО Српске подсјећају осигуранике да за вријеме привременог боравка у иностранству могу да користе здравствену заштиту о трошку Фонда у случају да им затреба хитна медицинска помоћ, и то у оним земљама са којима БиХ има потписане споразуме о социјалном осигурању.

Међутим, веома је важно да прије поласка на пут осигурано лице од свог породичног доктора добије увјерење о здравственом стању, односно о способности за пут. На основу тог увјерења, надлежне пословнице ФЗО Српске издају одговарајући ино образац, који се не наплаћује, истичу из ФЗО Српске.

Ино образац се, када је у питању привремени боравак у иностранству из приватних разлога, може издати за период до 60 дана у току једне године, наводи се у саопштењу.

Са ино обрасцем осигураници Фонда за вријеме привременог боравка у иностранству не би требало да плаћају здравствену услугу ако им затреба хитна, неодложна медицинска помоћ, односно трошкове ће сносити ФЗО Српске. Због тога, још једном наглашавамо значај да прије одласка на путовање осигураници изваде одговарајући образац јер без њега ће морати да плате и хитну здравствену заштиту у иностранству, а није могућа ни рефундација трошкова без обрасца, напомињу из ФЗО Српске.

Из ФЗО Српске подсјећају да БиХ има потписане споразуме о социјалном осигурању са Србијом, Црном Гором, Хрватском, Сјеверном Македонијом, Словенијом, Мађарском, Турском, Холандијом, Аустријом, Њемачком, Италијом, Румунијом, Белгијом, Чешком и Луксембургом.

Прије поласка у ове земље осигураници могу да добију ино обрасце. Такође, и осигураници који путују у Пољску, Словачку и Велику Британију имају покривене трошкове хитне медицинске помоћи, с тим да за ове земље ФЗО не издаје обрасце, јер је међународним споразумима другачије регулисано (треба да покажу БХ пасош). Напомињемо да се ино обрасцем не могу покрити трошкови „циљаног“ одласка у иностранство ради лијечења и ино образац важи у оним здравственим установама које су у систему јавног здравства, односно које имају уговоре са здравственим осигурањем земље у којој се борави, наводе из ФЗО Српске.