ПРОСЈЕЧНА НЕТО ПЛАТА У МАЈУ 1.403 КМ, РЕАЛАН РАСТ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ 7,1 ОДСТО

0
53

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мају износила је 1.403 КМ и у односу на исти мјесец претходне године номинално је већа за 9,6 одсто, а реално за 7,1 одсто, саопштено је из Републичког завода за статистику.

Просјечна нето плата у мају номинално је већа за 0,2 одсто у односу на април, а реално за 0,4 одсто.

Просјечна мјесечна бруто плата износила је 2.146 КМ.

Посматрано по подручјима, у мају је највиша просјечна нето плата исплаћена у подручју финансијске и дјелатности осигурања и износила је 1.833 КМ, а најнижа у подручју грађевинарство – 1.105 КМ.

У мају је у 18 од 19 подручја забиљежен номинални раст нето плате у односу на исти мјесец лани, од чега највише у подручјима стручне, научне и техничке дјелатности 20,6 одсто, снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине 19,6 одсто и умјетност, забава и рекреација 19,4 одсто.

Смањење је забиљежено у подручју вађење руда и камена 1,8 одсто