ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ СОКОЛАЦ

0
81

У оквиру пројекта који имплементира Фонд за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске у сарадњи са Европском банком за обнову и развој, планирана је реконструкција управне зграде ЈЗУ Специјалне болнице за психијатрију Соколац.

У складу са тим, фирма  SEECO d.o.o.  Бања Лука заједно са Центром за пројектовање и консалтинг “ЦПК” Бања Лука, радиће пројекат реконструкције који обухвата израду детаљног енергетског прегледа, идејно рјешење енергетске ефикасности и главни изведбени пројекат реконструкције.


Наиме, ријеч је о управној згради болнице, изграђеној 1973. године и од тада нису извршене значајне обнове и улагања у исту.

Постојећи објекат реконструисаће се замјеном дотрајалих кровних и фасадних облога, постављањем вањске столарије, санитарних чворова, реконструкцијом електричне инсталације у склопу чега ће се извести нове инсталације расвјете, радовима на котловници, грејним тијелима и системом гријања.

С тим у вези, представници фирме SEECO d.o.o. приступили су теренској ревизији предметног објекта реконструкције, односно усклађености пројекта реконструкције са постојећим стањем на терену.

Реконструкција управне зграде представљаће велики корак ка стварању функционалног радног окружења, чиме ће се смањити потрошња енергије и побољшати услови рада запослених.