ИМПРЕСУМ | ЈП „ИНФО ЦЕНТАР“ СОКОЛАЦ


Јавно предузеће „Инфо центар“ Соколац

ОСНИВАЧ | Општина Соколац

ДИРЕКТОР | Јелена Станишић
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК | Јелена Маринковић
РЕДАКЦИЈА | Јелена Маринковић, Бранка Радоњић, Ведрана Реновица,
Јелена Ћајић, Бојана Марковић

ЛЕКТОР | Јадранка Јанковић

КОНТАКТ
Гласиначка бб, 71350 Соколац
Телефон: 057/448-216
Факс: 057/448-205
E-mail: infoc.sokolac@gmail.com | redakcija@infocentar.ba


ОСНИВАЧ | Општина Соколац
ИЗДАВАЧ | Јавно предузеће „Инфо центар“ Соколац
ЗА ИЗДАВАЧА | Јелена Станишић
ДИРЕКТОР | Јелена Станишић
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК | Јелена Маринковић
РЕДАКЦИЈА | Јелена Маринковић, Бранка Радоњић,
Ведрана Реновица, Јелена Ћајић, Бојана Марковић
ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА | Редакција
ЛЕКТОР | Јадранка Јанковић

Рјешењем Министарства информисања Републике Српске број: 01-56/95 од 16.2.1995. године лист је уписан у регистар јавних гласила под редним бројем 93. Соколачке новине излазе једном мјесечно. Редакција Соколачких новина не одговара за садржај огласа. Ниједан текст, фотографија и илустрација не смију се ни на који начин преузимати или јавно публиковати без писмене дозволе издавача.